Zingen is gezond...

Zingen is plezant, in groep zingen is nog plezanter. Het zangkoor vormt dan ook een gezellige vriendenkring.

Uit een artikel "Koorzang maakt gelukkig"  in het tijdschrift Bodytalk:

Uit volle borst zingen overspoelt je lichaam met een heerlijk gevoel van betrokken ontspanning. Het is een onovertroffen stressventiel dat muizenissen verjaagt als je diep zit. Dat alles dank zij gelukzaligheidshormonen zoals oxytocine en endorfines. Die laatste groep piekt onder meer omdat zingen een fysieke inspanning vraagt. Ze doen dat niet wanneer je gewoon naar muziek luistert. Door de sterke binding duikelt het stresshormoon cortisol de diepte in. Geen wonder dus dat koorleden zich na een concert soms wat 'high' voelen.

Conclusie: neem contact op met ons en word lid van ons koor!

We zingen religieuze liederen in verscheidene talen, dikwijls polyfoon. We zingen tijdens de vieringen op hoogdagen en doen dat met respect voor het liturgische karakter van die vieringen. We proberen daar tegelijkertijd een kunstzinnig aspect aan toe te voegen. 
Daarnaast brengen we ook profane liederen, zowel uit het klassieke als het populaire genre. Bron van inspiratie is dikwijls operette en musical. 
Elk jaar proberen we een concert te brengen, meestal rond een thema zoals bvb. het Sint-Jorisfeest, Valentijn...

Zingen is gezond